ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

รพ.ห้วยกระเจาฯ เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

รายละเอียดข่าว :

รพ.ห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย

ให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษา และจ่ายยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย ในกลุ่มอาการดังนี้

-ปวดศีรษะเรื้อรัง

-นอนไม่หลับเรื้อรัง

-มะเร็งระยะสุดท้าย

โดยมีข้อกำหนดดังนี้

-ผู้ป่วยมีความสมัครใจในการรับการรักษา

-ผู้ป่วยผ่านการประเมินภาวะซึมเศร้า

-ผู้ป่วยต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ก่อน

เริ่มเปิดให้บริการ วันที่ 24 มิถุนายน 2565