ข่าวสารจากทางโรงพยาบาล

รายละเอียดข่าว / ย้อนกลับ

หัวข้อข่าว :

เรื่องการเข้ารับบริการวัคซีนโควิด-19 (27/6/65)

รายละเอียดข่าว :

ประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565
    1.เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์  ( ฝาม่วง ) สำหรับประชาชนทั่วไป ( ไทย/ต่างต้าง ) ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป  เข็ม 1, 2, 3, 4   
     2.เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ไฟเซอร์ ( ฝาส้ม )  สำหรับเด็กอายุ 5 -11 ปี  เข็ม 1,2                                 
     3.เปิดให้บริการสำหรับคนที่มีนัดเข็ม 2 อยู่แล้ว        
เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น -12.00 น ปิดรับลงทะเบียน 11.00 น        
     หมายเหตุ  
        - วัคซีนประชาชนทั่วไป ( ฝาม่วง )                                  
        - เข็ม 3 ต้องห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3 เดือน                                   
        - เข็ม 4 ต้องห่างจากเข็ม 3 อย่างน้อง 4 เดือน